Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Phước Quang chúng tôi là Công ty chuyên hoạt động các lĩnh vực sau:

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Thành lập Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Lập thủ tục cấp phép dự án đầu tư.

Thay đổi Giấy phép kinh doanh.

Dịch vụ khai thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế.

Dịch vụ giải thể Doanh nghiệp.

Cung cấp chữ số.

Cung cấp hướng dẫn hoá đơn điện tử.

 

 

 Tư vấn thuế, kế toán

  Lập báo cáo thuế theo quy định.

  Thiết lập vận hành phòng kế toán nội bộ.

  Dịch vụ kế toán trọn gói.

  Kiểm tra rà soát,hoàn thiện sổ sách kế toán thời gian trước

  Dịch vụ hoàn thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Dịch vụ đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội

  Đào tạo kế toán.

  Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tin về các gói dịch vụ miễn phí và ưu đãi:

 Dịch vụ kê khai thuế ban đầu;

 Dịch vụ kê khai thuế đối với tháng đầu tiên.

** * Lưu ý đến Quý Doanh Nghiệp mới thành lập:  Tiến hành lập tờ khai môn bài, đăng ký chữ ký số, hoá đơn điện tử.

Quý khách hàng đừng ngại liên hệ chúng tôi để được tư vấn thủ tục ban đầu, tạo nền móng vững chắc cho quá trình hoạt động sau này

Liên kết hỗ trợ

0903 629 722