Dịch vụ làm báo cáo tài chính - quyết toán thuế cuối năm

Dịch vụ làm báo cáo tài chính - quyết toán thuế cuối năm

Doanh nghiệp đang lo lắng về báo cáo tài chính cuối năm của mình??? Doanh nghiệp đã có nhân viên kế toán, hàng tháng đã thực hiện kê khai thuế nhưng chưa lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế năm??? Với dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm của Kế Toán Thuế Phước Quang sẽ giúp doanh nghiệp không còn lo sợ về việc lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm nữa. Các vị giám đốc có thể yên tâm để hạch toán kế hoạch phát triển kinh doanh mới của mình.
Kiểm Tra Hoàn Chỉnh Hồ Sơ Kế Toán Trước Khi Cơ Quan Thuế Kiểm Tra

Kiểm Tra Hoàn Chỉnh Hồ Sơ Kế Toán Trước Khi Cơ Quan Thuế Kiểm Tra

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp gặp phải một số khó khăn trong việc thực hiện công tác kế toán như: kế toán thường xuyên nộp chậm báo cáo thuế trong khi hàng tháng vẫn phải tốn chi phí để thuê riêng một kế toán thuế; sự lo lắng, không tin tưởng, yên tâm vào báo cáo sổ sách mà kế toán đã làm.

Liên kết hỗ trợ

0903 629 722