Ngày: (22-01-2016 - 03:30 AM)

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp gặp phải một số khó khăn trong việc thực hiện công tác kế toán như: kế toán thường xuyên nộp chậm báo cáo thuế trong khi hàng tháng vẫn phải tốn chi phí để thuê riêng một kế toán thuế; sự lo lắng, không tin tưởng, yên tâm vào báo cáo sổ sách mà kế toán đã làm.

VNNP được thành lập từ năm 1998 và hoạt động theo đúng thông tư 72 của nhà nước quy đinh, có đầy đủ chức năng hành nghề kế toán và có đội ngũ CBCNV giàu kinh nghiệm, có tâm với nghề.

Nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ những thắc mác về báo cáo tài chính, hệ thống sổ sách các năm về trước,kiểm tra lại toàn bộ hệ thống hoạch toán, kế toán tạo lạp một hệ thống kế toán an toàn, minh bạch khi thanh tra, kiểm ta quyết toán thuế. Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Phước Quang xin cung cấp gói “dịch vụ thanh kiểm tra hoàn thiện sổ sách , quyết toán thuế”:

Các công việc thực hiện cụ thể:

Kiểm tra, xử lý tính hợp lý hợp lệ, hoàn thiện chứng từ kế toán theo pháp luật thuế.

 • Hóa đơn đầu vào: Phát hiện hóa đơn sai mục đích sử dụng; Chỉ tiêu; Hóa đơn thuộc DN bỏ trốn; Hóa đơn bị thất lạc; Hóa đơn viết sai... -> Tư vấn biện pháp khắc phục điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro xuất toán thuế và chi phí.
 • Hóa đơn đầu ra: Phát hiện thất thoát; Hủy không đúng quy định; Không khớp với hồ sơ bán hàng hóa, dịch vụ... ->Tư vấn biện pháp khắc phục, điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro bị truy thu thế GTGT, thuế TNDN.
 • Chứng từ kế toán: Lập các chứng từ kế toán, các văn bản giấy tờ hành chính theo quy định cho các chứng từ gốc đầu vào, đầu ra.

Kiểm tra, xử lý, hoàn thiện hệ thống SSKT đảm bảo quyết toán thuế.

 • Rà soát, lập lại hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…
 • Rà soát, lập lại hệ thống sổ cái các tài khoản: Từ loại 1 đến loại 9.
 • Rà soát, lập lại sổ Nhật ký chung.

Thanh kiểm tra thu nhập, giá vốn, chi phí, lãi lỗ và điều chỉnh theo phát sinh hóa đơn, hợp đồng thực tế của DN.

 • Kiểm tra thu nhập: Rà soát lại doanh thu theo các hoá đơn đầu ra nhằm phát hiện sai sót trên hoá đơn gây tăng hoặc giảm DT, các thu nhập khác theo các chứng từ liên quan, kịp thời xử lý và điều chỉnh các sai sót.
 • Kiểm tra hang hoá, giá vốn: Rà soát lại kho hang hoá phát hiện thừa thiếu kho; kiểm tra giá vốn hang hoá bán hoặc giá thành SX, CT và xử lý lại tránh xuất toán.
 • Kiểm tra các chi phí: Rà soát đảm bảo các chi phí hợp lý, đúng theo tỷ lệ cho phép của cơ quan thuế; Xử lý hoặc cân đối lại các chi phí sao cho chặt chẽ và an toàn nhất.
 • Cân đối lãi, lỗ của DN theo đúng kế hoạch, số đã báo cáo và pháp luật thuế quy định.

Thanh kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện các báo cáo nộp cơ quan thuế.

 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT: Kiểm tra phát hiện từ chứng từ kê khai trên tờ khai thuế, hướng dẫn điều chỉnh tờ khai nếu phát hiện sai sót.
 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN: Tờ khai thuế TNDN theo quý, năm phát hiện sai sót và điều chỉnh.
 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý, năm phát hiện sai sót và điều chỉnh.
 • Rà soát kiểm tra Báo cáo tài chính: Kiểm tra các chỉ tiêu trên Báo cáo so với SSKT và hoàn thiện, điều chỉnh lại chính xác theo quy định. Tư vấn nộp điều chỉnh báo cáo tài chính với cơ quan thuế nếu sai sót quá nhiều.

Giao dịch, giải trình quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

 • Cử cán bộ làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.
 • Cương quyết giải trình và thực hiện các công việc của cơ quan thuế yêu cầu vì quyền lợi tối đa của DN.
 • VNNP cam kết bồi thường 100% thiệt hại cho DN nếu làm sai, chịu trách nhiệm giao dịch và giải trình với cơ quan thuế

Với triết lý kinh doanh “AN TOÀN CHO DOANH NGHIỆP LÀ SỰ SỐNG CÒN CỦA VNNP”! VNNPluôn muốn đem đến sự thành công cho mọi đối tác. Bởi VNNP tâm niệm rằng, sự thành công của quý đối tác sẽ là sự thành công của chính Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Phước Quang!

Vì sao doanh nghiệp cần kiểm tra và hoàn thiện sổ sách trước khi bị quyết toán thuế?

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp gặp phải một số khó khăn trong việc thực hiện công tác kế toán như: kế toán thường xuyên nộp chậm báo cáo thuế trong khi hàng tháng vẫn phải tốn chi phí để thuê riêng một kế toán thuế; sự lo lắng, không tin tưởng, yên tâm vào báo cáo sổ sách mà kế toán đã làm.

VNNP được thành lập từ năm 1998 và hoạt động theo đúng thông tư 72 của nhà nước quy đinh, có đầy đủ chức năng hành nghề kế toán và có đội ngũ CBCNV giàu kinh nghiệm, có tâm với nghề.

Nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ những thắc mác về báo cáo tài chính, hệ thống sổ sách các năm về trước,kiểm tra lại toàn bộ hệ thống hoạch toán, kế toán tạo lạp một hệ thống kế toán an toàn, minh bạch khi thanh tra, kiểm ta quyết toán thuế.Công ty VNNP Việt Nam xin cung cấp gói “dịch vụ thanh kiểm tra hoàn thiện sổ sách , quyết toán thuế”:

Các công việc thực hiện cụ thể:

Kiểm tra, xử lý tính hợp lý hợp lệ, hoàn thiện chứng từ kế toán theo pháp luật thuế.

 • Hóa đơn đầu vào: Phát hiện hóa đơn sai mục đích sử dụng; Chỉ tiêu; Hóa đơn thuộc DN bỏ trốn; Hóa đơn bị thất lạc; Hóa đơn viết sai... -> Tư vấn biện pháp khắc phục điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro xuất toán thuế và chi phí.
 • Hóa đơn đầu ra: Phát hiện thất thoát; Hủy không đúng quy định; Không khớp với hồ sơ bán hàng hóa, dịch vụ... ->Tư vấn biện pháp khắc phục, điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro bị truy thu thế GTGT, thuế TNDN.
 • Chứng từ kế toán: Lập các chứng từ kế toán, các văn bản giấy tờ hành chính theo quy định cho các chứng từ gốc đầu vào, đầu ra.

Kiểm tra, xử lý, hoàn thiện hệ thống SSKT đảm bảo quyết toán thuế.

 • Rà soát, lập lại hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…
 • Rà soát, lập lại hệ thống sổ cái các tài khoản: Từ loại 1 đến loại 9.
 • Rà soát, lập lại sổ Nhật ký chung.

Thanh kiểm tra thu nhập, giá vốn, chi phí, lãi lỗ và điều chỉnh theo phát sinh hóa đơn, hợp đồng thực tế của DN.

 • Kiểm tra thu nhập: Rà soát lại doanh thu theo các hoá đơn đầu ra nhằm phát hiện sai sót trên hoá đơn gây tăng hoặc giảm DT, các thu nhập khác theo các chứng từ liên quan, kịp thời xử lý và điều chỉnh các sai sót.
 • Kiểm tra hang hoá, giá vốn: Rà soát lại kho hang hoá phát hiện thừa thiếu kho; kiểm tra giá vốn hang hoá bán hoặc giá thành SX, CT và xử lý lại tránh xuất toán.
 • Kiểm tra các chi phí: Rà soát đảm bảo các chi phí hợp lý, đúng theo tỷ lệ cho phép của cơ quan thuế; Xử lý hoặc cân đối lại các chi phí sao cho chặt chẽ và an toàn nhất.
 • Cân đối lãi, lỗ của DN theo đúng kế hoạch, số đã báo cáo và pháp luật thuế quy định.

Thanh kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện các báo cáo nộp cơ quan thuế.

 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT: Kiểm tra phát hiện từ chứng từ kê khai trên tờ khai thuế, hướng dẫn điều chỉnh tờ khai nếu phát hiện sai sót.
 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN: Tờ khai thuế TNDN theo quý, năm phát hiện sai sót và điều chỉnh.
 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý, năm phát hiện sai sót và điều chỉnh.
 • Rà soát kiểm tra Báo cáo tài chính: Kiểm tra các chỉ tiêu trên Báo cáo so với SSKT và hoàn thiện, điều chỉnh lại chính xác theo quy định. Tư vấn nộp điều chỉnh báo cáo tài chính với cơ quan thuế nếu sai sót quá nhiều.

Giao dịch, giải trình quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

 • Cử cán bộ làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.
 • Cương quyết giải trình và thực hiện các công việc của cơ quan thuế yêu cầu vì quyền lợi tối đa của DN.
Dịch vụ làm báo cáo tài chính - quyết toán thuế cuối năm

Dịch vụ làm báo cáo tài chính - quyết toán thuế cuối năm

Doanh nghiệp đang lo lắng về báo cáo tài chính cuối năm của mình??? Doanh nghiệp đã có nhân viên kế toán, hàng tháng đã thực hiện kê khai thuế nhưng chưa lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế năm??? Với dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm của Kế Toán Thuế Phước Quang sẽ giúp doanh nghiệp không còn lo sợ về việc lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm nữa. Các vị giám đốc có thể yên tâm để hạch toán kế hoạch phát triển kinh doanh mới của mình.

Liên kết hỗ trợ

0903 629 722